Confidențialitatea și securitatea datelor personale şi a informaţiilor furnizate

Datele cu caracter personal puse la dispoziția market.smartcash.store sunt prelucrate în deplin acord cu Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“Legea nr. 677/2001”).

Market.smartcash.store are caliatea de operator de date cu caracter personal, în sensul Legii nr. 677/2001, prelucrând date ale vizitatorilor, utilizatorilor și clienților săi (titularii de date), în vederea:

 1. îndeplinirii obligațiilor sale contractuale (de livrare a produselor comandate) și legale (fiscale, contabile, de protecție și control);
 2. în scop statistic, de reclamă, marketing și publicitate, pentru a oferi clienților și vizitatorilor o experiență comercială conform legii și standardelor practicate în industria de profil;
 3. pentru a preîntâmpina sau contracara orice activitate ilegală (ex.atac cibernetic asupra site-ului Operatorului)
 4. pentru a proteja drepturile și interesele Opreatorului sau ale clienților săi.

Datele cu caracter personal colectate și prelucrate cu privire la titlularii de date: numele și prenumele, seria, numărul și organul emitent al actului de identitate, adresa fizică de corespondență, livrare și facturare, adresa electronică (e-mail) și număr de telefon de contact (fix și mobil), date de identificare ale contului bancar, datele propriu-zise de facturare și livrare ale produselor comandate sau aflate în așteptare (wishlist).

Operatorul market.smartcash.store nu prelucrează CNP (Codul Numeric Personal), acesta fiind înscris în categoria datelor personale cu funcție de identificare cu caracter sensibil.

Datele dumneavoastră cu Caracter Personal vor fi gestionate și controlate de către persoanele și departamentele care asigură operațiunile comerciale, contabile și de securitate ale Operatorului.

Datele dumneavoastra cu Caracter Personal, fie stocate individual, fie ca bază de date, nu vor fi vândute sau transferate în străinătate sau altor terți (în afară de împuterniciții Operatorului).

Cu respectarea prevederilor legale incidente, Operatorul va pune datele cu caracter personal la dispoziția:

 1. unor terțe persoane împuternicite să prelucreze date ale clienților/vizitatorilor, în numele și pe seama Operatorului, precum companii furnizoare de servicii de plată și servicii de securitate de date, companii;
 2. autorităților cu atribuții fiscale sau de control (ex. Fisc sau ANPC).

În condițiile Legii nr. 677/2001, vă puteți exercita următoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal;
 2. Dreptul de a solicita rectificarea, ștergerea sau blocarea corespunzatoare a Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal;
 3. Dreptul de a vă opune prelucrării în continuare a datelor, în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dumneavoastră particular;
 4. Dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale automate, bazate pe prelucrarea datelor prin mijloace automate, in scopul de a evalua anumite aspecte personale;
 5. Dreptul de a vă adresa instanței de judecată, în legătură cu orice încălcare a drepturilor dumneavoastră cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

Drepturile la care se face referire în alineatele (a)-(e) de mai sus pot fi exercitate prin intermediul unei cereri scrise și semnate, adresate Operatorului la adresa de contact de pe site.

Politica de Confidențialitate

Market.smartcash.store se angajează să nu transmită datele personale ale utilizatorilor site-ului către terţi şi sa le folosească numai în scopul stabilirii contactului cu clienţii săi, precum şi în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcţionarea site-ului şi a ofertelor acestuia.

Compania va reţine datele personale şi le va folosi în scopul informării utilizatorilor privind situaţia contului de pe market.smartcash.store, privind evoluţia şi starea comenzilor, precum şi în evaluarea produselor şi serviciilor oferite. market.smartcash.store poate notifica utilizatorii privind ofertele curente prin newsletterul săptămânal şi poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

Market.smartcash.store nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul market.smartcash.store poate opta pentru ştergerea acesteia din baza noastră de date.
De asemenea, dacă utilizatorii nu mai doresc să primească newsletterul market.smartcash.store, se pot dezabona utilizând linkul din footer-ul newsletter-ului market.smartcash.store primit prin email.

Pentru informare şi suport, ne puteţi contacta la adresa info[at] market.smartcash.store.